Vi senker pristaket på Garantikraft fra 1/10-19

Vi senker pristaket fra 1/10-2019 med ca 4,5 øre/kWh
Vi har ligget litt på vent med å sikre pristak for Garantikraft for kommende vinter med tanke på prisnedgang.
Dette har vi nå gjort og det nye pristaket blir på 74,69 øre/kWh inkl. mva.