Styrets sammensetning i Høland og Setskog Elverk SA etter årsmøtet:

Styreleder:

Jan Rune Fjeld – Mobil: 90058837

Styrets nestleder:

  • Per Jørgen Melnes

Styrerepresentanter:

  • Monica Guldhaugen
  • Jane Britt Løland
  • Kari Mette Stamnes
  • Jan Rune Moseby
  • Dan Sammerud (ansatte valgt)