• Romerike Bredbånd – bredbånd/fiber
  • Innovasjon AS – ved kjøp av datatjenester
  • Kredinor – utsendinger/oppfølging av purringer og innkasso
  • Kraftalliansen – for å oppnå gode betingelser for kraftomsetning
  • Romerike HMS-senter – bedriftshelsetjenesten