Høland og Setskog Elverk SA er et selvstendig elverk med over 6000 nettkunder som fordeler seg med ca. 67% husholdning og ca. 33% næring. Vi er organisert som et samvirkelag, der det er nettkundene som er eiere. Det er 22 ansatte samt 3 lærlinger i andelslaget.
Vi holder til på Løken i Aurskog-Høland kommune, der vi har administrajons- og lagerbygg. Vårt nettområde er tidligere nordre- og søndre Høland kommuner samt Setskog kommune. Tidligere Aurskog kommunale elverk ble overtatt av Akershus Energi, og er nå i Hafslund Nett AS. Høland og Setskog Elverk SA forsyner ca. 2/3 av kommunen, med grense mot Hafslund Nett på Liermosen, nord for kommunesenteret på Bjørkelangen.

Aurskog-Høland kommune ligger syd/øst i Akershus fylke og er en typisk jord- og skogbrukskommune med ca. 15300 innbyggere.
Vår kjernevirksomhet er nettvirksomhet og kraftomsetning. I tillegg leverer vi varme og varmt tappevann, fiber/bredbånd, kartverk og øvrige tjenester relatert vår kjernevirksomhet.
Les mer om oss ved å velge fra menyen til venstre.

Historie
Før elektrisitetsverkene Høland og Setskog ble etablert, var enkelte fossefall i distriktet utbygget som små private anlegg. Disse var forløperne til Høland Elektrisitetsverk og Setskog Elektrisitetsverk.

Høland Elektrisitetsverk ble etablert i 1919 og var eget andelslag fram til 1.1.1975
Setskog Elektrisitetsverk ble etablert i 1922 og var eget andelslag fram til 1.1.1975
De to andelslagene ble sammenslått til Høland og Setskog Elverk SA fra 1.1.1975.
Les hele vår historie i vår bok Fra fossefall til elkraft skrevet av Per Erik Nilssen.

Les boken her:

Fra Fossefall til elkraft