For de som ikke har AMS måler:

Avlesningen er viktig for at vi skal kunne avregne ditt forbruk riktig. Mottar vi ikke avlesningen, vil det automatisk bli stipulert en målerstand.

Vi fakturerer etterskuddsvis etter reelt forbruk. Uansett hvilken kraftleverandør du har, er det nettselskapet som innhenter målerstand minimum 4 ganger pr. år i h.h.t. NVE sine forskrifter.

Hvordan blir forbruket beregnet?

For standard målere med forbruk under 100.000 kWh pr. år, vil det faktiske forbruket bli fordelt og avregnet i h.h.t. gjennomsnittsforbruket hos våre kunder. For kunder som ikke er gjennomsnittsforbruker kan det være gunstig å lese av måleren månedlig og/eller ved prisendring som meldes fra kundens kraftleverandør.

Hvor lang tid tar det å gjennomføre et leverandørbytte?

Det tar ca. 2 uker å få gjennomført et leverandørbytte, etter at vi har mottatt kontrakten i undertegnet stand.

Hva med nettleien?

Nettleie til ditt lokale nettselskap kommer i tillegg.