Strømforsikringen med trippelgaranti gir deg en ekstra trygghet i hverdagen.
Strømforsikring med trippelgaranti er inkludert i våre strømprodukter og koster fra 1. januar 2018 kroner 1,50 pr. dag.
Forsikringen dekker strømforbruket og nytt fra 2018 er at nettleien også er gjeldende. Ønsker du ikke forsikringen må du huke av i bestillings skjemaet at du ikke ønsker forsikringen. Du kan når som helst avbestille denne ved å ta kontakt med oss.

Ingen egenadel ved elektrisk fenomen skader.
Elektronisk inventar som ødelegges av lynnedslag, overspenning eller elektriske feil dekkes normalt av innboforsikringen, men du må gjerne betale en betydelig egendandel likevel. Strømforsikringen dekker egenandelen med inntil kr. 4000,-.

Ingen regning fra oss hvis du blir sykmeldt.
Blir du sykmeldt dekker vi dine strømutgifter i inntil 6 måneder. Maksbeløp pr. måned er kr. 5000,-.

Ingen regning fra oss hvis du blir arbeidsledig.
Blir du arbeidsledig dekker vi dine strømutgifter i inntil 6 måneder. Maksbeløp per måned er kr. 5000,00. Forsikrede må ha fast bostedsadresse i Norge og være medlem av folketrygden, jfr. Lov om folketrygd av 28.2.1997, kap. 2

  • Forsikringsdekningen gjelder bare for personer som har vært fast ansatt sammenhengende de siste 6 måneder før forsikringen starter
  • Forsikrede må være 100% arbeidsfør og ikke kjent med forestående arbeidsledighet eller arbeidsuførhet (sykmelding)
  • Forsikringen gjelder også for selvstendig næringsdrivende og forsikredes ektefelle/samboer med felles bostedsadresse registrert i folkeregisteret samt være medlem av folketrygden
  • Forsikringen gjelder forsikredes måler tilknyttet strømavtalen

Skademelding:

Eller ring:
Tlf.: 815 70014 – tast 3 (Strømforsikring)