Pålagt Elsertifikat prisøkning fra 1/10-18

På grunn av økte priser på lovpålagt Elsertifikat må vi foreta justering av påslaget på din strømavtale gjeldende fra 1/10-18. Elsertifikatet endres til 5,5 øre/kWh inkl. mva. Elsertifikatet er en støtteordning for kraftprodusenter av fornybar energi. Vi er som strømleverandør pliktig å handle sertifikater tilsvarende våre kunders strømforbruk