Nytt pristak Garantikraft fra 1/10-18

Strømmarkedet har vært veldig ustabilt gjennom sommeren 2018. Selv om vannmagasinene begynner å fylles og Norge har Nordens laveste strømpriser er markedet unormalt høyt.
Vi har ligget litt på vent med å sikre pristak for Garantikraft for kommende vinter.
Dette har vi nå gjort og det nye pristaket blir på 79,13 øre/kWh inkl. mva.
Pristaket gjelder fra 1/10-18.
Fordelen med Garantikraft er at du fortsatt betaler markedsprisen når den er lavere enn pristaket.