Forbruksmønster

Forbruket hos de forskjellige husstandene varierer ut fra størrelse på huset, antall personer, oppvarming, varmekabler og lignende. Gjennomsnittlig forbruk hos en norsk husstand, uten elektrisk oppvarming, er på ca. 20.000 kWh pr. år.

Måleravlesning

Nettselskapene er pålagt å innhente målerstand minimum 4. ganger pr. år og gjøres i.h.h.t NVE sine retningslinjer om avlesning den 1. i hvert kvartal.
Høland og Setskog Elverk SA avregner den 1. annenhver måned (6 ganger pr. år) og mottar vi ikke målerstand, vil det bli stipulert en målerstand på anlegget. Disse avlesningene sendes videre til de forskjellige kraftleverandørene.

Forbruksavgift

Fra og med 01/01-2004 har myndighetene lagt innkreving av forbruksavgift over fra kraftleverandøren til nettselskapet.

ENØK

Enøk er viktig for oss alle. For å få nyttige tips og råd om hva du kan gjøre med ditt energibruk, kan du benytte følgende linker:

Link mot www.enok.no og www.enova.no

Gratis energi råd for husholdning kan du få ved å henvende deg til ENOVA på tlf.: 80049003

Gratis energi råd for næring kan du få ved å henvende deg til ENOVA på tlf.: 08049