Styrets sammensetning i Høland og Setskog Elverk SA etter årsmøtet:

Styreleder:

May Britt Fjeldstad – Mobil: 95172613

Styrets nestleder:

  • Jan Rune Fjeld – Mobil 90058837

Styrerepresentanter:

  • Per Jørgen Melnes
  • Jane Britt Løland
  • Kari Mette Stamnes
  • Jan Rune Moseby
  • Dan Sammerud (ansatte valgt)